חזרות לקראת צילומים נוספים לתכנית הכושר של ענת מאיר "בקצב הכושר"

החזרות נערכו "באנרגים" – רשת לציוד ספורט.