מתוך צילומים לחברת רון ספורט, צולם במלון איילנד נתניה

צילם: אבי שי