צילומים בנתיבות ובנוף הגליל לקראת עליית התוכנית ״כושר זהב״