תמונות מהחזרות לקראת יום צילום שני לתוכנית הכושר החדשה של ענת

החזרות נערכו במועדון הספורט ברמת פולג.