תמונות מיתוך צילומי תוכנית הכושר בספורט one – ״כושר מול הים״

בתמונה 1- יחד עם דר. יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד.

בתמונה 2 – תמונה משותפת בסיום הצילומים, מימין לשמאל:
מיקי רוזנברג מנהל מח' הספורט של אשדוד, דר. יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד, דר. רענן גיסין וענת גיסין.